Privacy beleid

Privacy overeenkomst

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook als éénmanszaak is het van belang dat Doggies Total Care zich op de juiste manier inzet om deze wet te waarborgen en de privacy van haar klanten beschermt.

De gegevens bestaan uit het noteren van de naam van de hond,
en eventueel de naam ,het adres en het telefoonnummer van de klant op een papieren klantenkaart.

Afspraken worden genoteerd in een agenda onder de naam van de hond en van de klant.
Deze administratieve agenda’s worden volgens de door de belasting opgelegde tijd bewaard.

Facturen worden digitaal opgeslagen , met alleen de naam van de hond en worden ook volgens de wettelijke tijd bewaard.

Het klantenkaartregister wordt opgeschoond indien er langer dan 1 jaar geen contact is geweest met een trimklant. Voor een logeerklant is dat 2 jaar. Deze gegevens worden dan vernietigd.

Indien er een afspraak wordt gemaakt, worden alle gegevens genoteerd om klantgericht te kunnen werken.

De door u verstrekte gegevens worden nooit door ons aan anderen verkocht, ter beschikking gesteld of anderszins gedeeld. De gegevens staan enkel ter beschikking aan Doggies Total Care als éénmanszaak.

De AGV geeft U het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen .Ook heeft U het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en u kunt te allen tijde de gegeven toestemming herroepen. Dit verzoek kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Zie hiervoor de contactgegevens.